[#if IMAGEN??]
  [#if IMAGEN?is_hash]
    [#if IMAGEN.alt??]
      ${IMAGEN.alt}
    [/#if]
  [/#if]
[/#if]

VIII Congreso Internacional de Investigación en Economía Social de CIRIEC